top of page

Visa phụ thuộc người Nhật


Như các bạn đã biết, sau khi kết hôn với người Nhật, có thể xin visa "phụ thuộc chồng hoặc vợ là người Nhật", gọi tắt là visa phụ thuộc người Nhật.

Tuy nhiên, có rất nhiều bạn hiểu lầm rằng, chỉ cần kết hôn là có thể nghiễm nhiên xin được visa này.
Ngoài điều kiện về kết hôn, để có thể xin được visa, sẽ có một số điều kiện cần thiết khác, trong đó chủ yếu quan trọng nhất là 4 điều kiện dưới đây:
1. Thủ tục kết hôn hợp pháp
  Điều kiện này là phải hoàn thành thủ tục kết hôn hợp pháp (Đã nộp 
  các giấy tờ và thủ tục liên quan đến đăng ký kết hôn)
2. Có tình trạng kết hôn trên thực tế
  Trong quá trình xin visa sẽ xem xét đến độ tuổi cũng như khoảng thời 
  gian từ khi quen biết cũng như đi đến kết hôn của cả 2 người
3. Năng lực tài chính
  Phải có thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống của 2 người
  Trong trường hợp người phụ thuộc được bảo lãnh từ nước ngoài sang 
  hoặc trong tình trạng không có việc làm thì người còn lại (người  
  Nhật) phải có đủ thu nhập để có thể đảm bảo cuộc sống cho cả 2 người
4. Thái độ tuân thủ pháp luật
  Có thái độ tuân thủ tốt các quy định của pháp luật Nhật bản. Nếu 
  trong quá khứ có lịch sử cư trú bất hợp pháp hoặc có thông tin gian 
  dối trong hồ sơ thì nhiều trường hợp có thể sẽ không được cấp visa
Đối với các điều kiện kể đến ở trên, nếu thuộc vào trường hợp độ tuổi giữa hai vợ chồng cách nhau quá xa hoặc có các vướng mắc trong vấn đề thời gian từ khi quen biết cho đến khi đi đến hôn nhân, cũng như tình trạng của cả 2 sau khi kết hôn thì nên có bản giải trình tình trạng cụ thể, chi tiết để có thể tăng khả năng được cấp visa.
Các bạn có thể xem chi tiết về visa phụ thuộc người Nhật tại đây.

#日本人と結婚 #日本人の妻 #日本人配偶者 #結婚ビザ

閲覧数:1,133回
bottom of page