[CẬP NHẬT] Cách xử lý cho các bạn quá hạn COE và quá hạn visa.


Cục quản lý xnc Nhật bản đã công bố về một số biện pháp áp dụng với các trường hợp quá hạn COE hoặc quá hạn visa mà chưa quay lại được Nhật như sau:
SAU KHI VN ĐƯỢC PHÉP CHO NHP CNH, các thủ tục dưới đây sẽ được thực hiện như bên dưới đã ghi. 
Cho đến lúc đó, với trường hợp 1, COE của các bạn sẽ có hạn 6 tháng hoặc đến thời điểm ngày 30 tháng 4 năm 2021 theo mốc thời gian sớm hơn.

1. Đối với trường hợp COE hết hạn
Đối tượng áp dụng:
〇 Không có sự thay đổi so với nội dung đã xin visa trước đó
〇 Có COE được cấp từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 29 tháng 1 năm 2021
Cách xin lại visa: Nộp lại đơn xin visa lần đầu và giấy lý do 
Các giấy tờ cần thiết:
〇 Đơn xin visa lần đầu (sử dụng mẫu đơn với tư cách lưu trú tương ứng)
〇 Giấy lý do (do trường học viết nếu là du học sinh, do công ty viết nếu là nhân viên công ty)
COE cũ được cấp đã hết hạn

2. Đối với trường hợp hết thời hạn lưu trú nhưng chưa nhập cảnh được
Đối tượng áp dụng:
Người có visa vĩnh trú, visa kĩ thuật - tri thức nhân văn - nghiệp vụ quốc tế (gọi tắt là visa kĩ sư), visa quản lý kinh doanh, visa phụ thuộc người Nhật
Cách xin lại visa: Nộp lại đơn xin visa lần đầu và giấy lý do 
Các giấy tờ cần thiết: 
〇 Đơn xin visa lần đầu (sử dụng mẫu đơn với tư cách lưu trú tương ứng) 〇 Giấy lý do (do trường học viết nếu là du học sinh, do công ty viết nếu là nhân viên công ty)

3. Có giấy phép tái nhập quốc nhưng giấy phép tái nhập quốc quá hạn
Đối tượng áp dụng: 
Có hạn của giấy phép tái nhập quốc là từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến 1 tháng sau khi có lệnh cho nhập cảnh trở lại
※Đối với những người xuất cảnh khỏi Nhật với giấy phép tái nhập cảnh trong vòng 1 năm, thì được trong vòng 1 năm tính từ ngày xuất cảnh.
Cách xin lại visa: Thực hiện thủ tục tại đại sứ quán Nhật của nước sở tại.
Thời hạn xin: 6 tháng tính từ ngày nước sở tại được cho nhập cảnh 

Trong trường hợp các bạn bị hết hạn visa hay hạn của giấy phép tái nhập cảnh, các bạn hãy bình tĩnh và liên lạc với chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp tốt nhất cho trường hợp của các bạn.

#再入国 #在留期間 #新型コロナウィルス感染症
閲覧数:234回