top of page

Đơn xin nhận quốc tịch


Hôm nay, văn phòng mình đã tiến hành nộp đơn xin nhận quốc tịch cho một bé có bố là người Nhật. Trường hợp của bé là sau khi sinh ra mới được thừa nhận là con của người bố đó nên muốn có quốc tịch Nhật phải tiến hành làm hồ sơ và nộp đơn xin nhận quốc tịch Nhật. 
Thông thường, đối với trường hợp xin đổi quốc tịch Nhật, thời gian xét hồ sơ sẽ mất khoảng trên dưới 1 năm, nhưng đối với trường hợp xin nhận quốc tịch thì thường sẽ chỉ mất khoảng 2 tháng.

Liên quan đến vấn đề "xin quốc tịch", có thể các bạn sẽ thắc mắc các trường hợp nào có thể xin được. Mình sẽ giới thiệu 3 cách thức để xin quốc tịch Nhật là "xin tại thời điểm sinh ra(出生)", "xin nhận quốc tịch(届出)""xin đổi sang quốc tịch Nhật(帰化)" 

1. XIN TẠI THỜI ĐIỂM SINH RA (出生)
Điều kiện: Là trẻ em tại thời điểm sinh ra có bố hoặc mẹ là người Nhật.
Trường hợp trẻ em đó sinh ra tại nước ngoài thì trong vòng 3 tháng sau khi sinh ra phải nộp đơn "bảo lưu quốc tịch" để giữ quốc tịch Nhật.

2. XIN NHẬN QUỐC TỊCH NHẬT(届出)
Điều kiện: Chưa quá 20 tuổi, và thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện dưới đây
・Được bố là người Nhật thừa nhận là con đẻ
・Là trẻ em sinh ra tại nước ngoài nhưng không nộp đơn "bảo lưu quốc tịch" tại thời điểm sinh ra.

3. XIN ĐỔI SANG QUỐC TỊCH NHẬT(帰化)
Điều kiện: Là người nước ngoài (không có quốc tịch Nhật), có nguyện vọng đổi từ quốc tịch bản địa sang quốc tịch Nhật sau khi đáp ứng các điều kiện nhất định.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thủ tục và nội dung xin đổi sang quốc tịch Nhật tại đây

Có rất nhiều phương thức và thủ tục để xin nhận quốc tịch Nhật bản. Trong đó, ở phương thức thứ 2 nêu trên, phần lớn là các trường hợp trẻ em là con của người mẹ có quốc tịch nước ngoài và người bố có quốc tịch Nhật.
Đặc biệt, trong trường hợp này, sau khi trẻ em nói đến ở trên đã hoàn thành xong thủ tục và nhận quốc tịch Nhật thì người mẹ có quốc tịch nước ngoài có thể xin hoặc chuyển sang visa "định trú" với tư cách là "người chăm sóc cho con là người Nhật", đồng thời có thể cùng sinh sống tại Nhật.

Tìm hiểu thêm về thủ tục và nội dung xin nhận quốc tịch Nhật tại đây閲覧数:7回
bottom of page