top of page

Dành cho các bạn có visa lao động nhưng bị cho nghỉ việc, ngừng tuyển dụng


Quy định liên quan đến tiêu đề đã được cục xnc công bố từ đầu tháng 6 nhưng có vẻ như có nhiều bạn chưa nắm được vì có quá nhiều quy định nên mình dịch lại cho các bạn dễ theo dõi ở đây nhé.

Đối tượng áp dụng: Dành cho các bạn trong tình trạng bị cho thôi việc, dừng tuyển dụng hay nghỉ việc ở nhà do tình hình dịch phức tạp.
A. Cục xnc sẽ chấp nhận cho các đối tượng có tư cách lưu trú liên quan đến lao động được lưu trú tại Nhật trong các trường hợp:
1. Người có mong muốn tìm và làm việc nhưng bị cho thôi việc hoặc nhận được quyết định ngưng tuyển dụng.
2. Người có mong muốn quay trở lại làm việc nhưng được yêu cầu đợi.
3. Người có mong muốn được duy trì công việc nhưng bị rút ngắn số ngày cũng như thời gian làm việc
4. Các đối tượng khác tương ứng với trường hợp 1 hoặc 3
Ngoài ra, các bạn sẽ được xin giấy phép đi làm thêm ngoài tư cách (資格外活動許可)
Giấy phép đi làm thêm ngoài tư cách sẽ được cấp sau khi có giấy tờ nộp kèm chứng minh được việc gặp phải tình trạng khó khăn kể trên. Giấy phép này sẽ có hạn 6 tháng kể từ ngày cấp hoặc đến ngày mãn hạn của thời hạn lưu trú trên thẻ ngoại kiều, tính theo mốc nào đến sớm hơn.
B. Các đối tượng được đề cập ở mục A nếu như sắp hết hạn lưu trú, thì có thể tiến hành thủ tục đổi tư cách lưu trú sang "Hoạt động đặc định 特定活動" ※Các bạn chú ý đây là tư cách lưu trú 特定活動 chứ ko phải 特定技能 nhé.
Tư cách lưu trú hoạt động đặc định này sẽ được cấp sau khi có giấy tờ nộp kèm chứng minh được việc gặp phải tình trạng khó khăn kể trên. Và đồng thời có thể được cùng lúc cấp giấy phép đi làm thêm ngoài tư cách. Giấy phép này sẽ có hạn 6 tháng kể từ ngày cấp hoặc đến ngày mãn hạn của thời hạn lưu trú trên thẻ ngoại kiều, tính theo mốc nào đến sớm hơn.
Các trường hợp kể trên nếu đã đổi sang hoạt động đặc định nhưng vẫn trong tình trạng kéo dài như trên thì có thể gia hạn thêm 6 tháng cùng với giấy phép đi làm thêm ngoài tư cách.
※Trường hợp sắp hết hạn lưu trú, nếu như thời gian còn phải đợi không quá 1 tháng hoặc đang trong thời gian rút ngắn ngày giờ làm việc thì đối với người có số giờ làm việc vượt hơn thời gian phải chờ đợi sẽ được gia hạn tiếp tư cách lưu trú liên quan đến lao động hiện thời với thời hạn lưu trú là 1 năm.
C. Các điểm lưu ý
1. Sau khi đổi sang tư cách hoạt động đặc định kể trên, sau khi có thể trở lại làm việc bình thường thì phải nhanh chóng làm thủ tục chuyển đổi lại về tư cách liên quan đến lao động.
2. Đối với đối tượng đang trong thời gian được yêu cầu đợi việc, hoặc bị rút ngắn ngày giờ lao động thì xin giấy phép làm thêm ngoài tư cách sẽ phải sự đồng ý của công ty (hãy nói với nhân viên của cục xnc là bạn đã nhận được sự đồng ý khi nộp hồ sơ)
3. Các trường hợp trên đây không áp dụng với thực tập sinh kĩ năng.

#就労ビザ #解雇 #雇い止め #特定活動変更

閲覧数:16回
bottom of page